Freyburger Karnevalklub FKK e.V.
Postfach 13
06630 Freyburg (Unstrut)

E-Mail: fkk@freyburger-karnevalklub.de